محصولات

دستگاه جوش و محصولات تکمیلی جوش پلاستیک

سشوار جوشکاری تک 9000 پرولکترو PROLEKTRO

سشوار جوشکاری تک پرولکترو PRO-LEK 9000PROLEKTRO برای شروع و یا گسترش کار در جوش پلاستیک اصلی ترین محصولی که شما احتیاج دارید یک سشوار جوشکاری PRO- ... ...

216,800,000 ریال

دستگاه جوش پلاستیک پرولکترو تک چراغدار PRO-LEK 9000 PLUS

دستگاه سشوار جوشکاری سری پلاس تک پرولکتروPRO-LEK 9000PROLEKTRO برای شروع و یا گسترش کار در جوش پلاستیک تمام چیزی که شما احتیاج دارید یکدستگاه سشوا ... ...

236,800,000 ریال

سشوار جوشکاری تک 9001 پرولکترو PROLEKTRO

سشوار جوشکاری تک پرولکتروPROLEKTROPRO-LEK 9001 برای شروع و یا گسترش کار در جوش پلاستیک اصلی ترین محصولی که شما احتیاج دارید یک سشوار جوشکاری PRO-L ... ...

232,800,000 ریال

دستگاه جوش پلاستیک پرولکترو تک چراغدار PRO-LEK 9001 PLUS

دستگاه سشوار جوشکاری سری پلاس تک پرولکتروPRO-LEK 9001PROLEKTRO برای شروع و یا گسترش کار در جوش پلاستیک تمام چیزی که شما احتیاج دارید یکدستگاه سشوا ... ...

256,800,000 ریال

سشوار جوشکاری ست 9000 پرولکترو PROLEKTRO

سشوار جوشکاری ست پرولکتروPRO-LEK 9000PROLEKTRO برای شروع و یا گسترش کار در جوش پلاستیک اصلی ترین محصولی که شما احتیاج دارید یک سشوار جوشکاری PRO-L ... ...

251,100,000 ریال

دستگاه جوش پلاستیک پرولکترو ست چراغدار PRO-LEK 9000 PLUS

دستگاه سشوار جوشکاری سری پلاس ست پرولکترو PRO-LEK 9000PROLEKTRO برای شروع و یا گسترش کار در جوش پلاستیک تمام چیزی که شما احتیاج دارید یک دستگاه سش ... ...

271,100,000 ریال

سشوار جوشکاری ست 9001 پرولکترو PROLEKTRO

سشوار جوشکاری ست پرولکتروPRO-LEK 9001PROLEKTRO برای شروع و یا گسترش کار در جوش پلاستیک اصلی ترین محصولی که شما احتیاج دارید یکسشوار جوشکاری PRO-LE ... ...

267,100,000 ریال

دستگاه جوش پلاستیک پرولکترو ست چراغدار PRO-LEK 90001 PLUS

دستگاه سشوار جوشکاری سری پلاس ست پرولکترو PRO-LEK 9001PROLEKTRO برای شروع و یا گسترش کار در جوش پلاستیک تمام چیزی که شما احتیاج دارید یک دستگاه سش ... ...

287,100,000 ریال

مایع رفع ماتی و شفاف سازی چراغ خودرو یک لیتری

مایع رفع ماتی و شفاف سازی چراغ خودرو باعث عبور نور مناسب میشود. آرکا صنعت تیوان قصد دارد به شما مایع رفع ماتی و شفاف سازی چراغ خودرویی معرفی کند ک ... ...

14,580,000 ریال

دستگاه رفع ماتی و شفاف سازی چراغ خودرو یک لیتری

دستگاه رفع ماتی و شفاف سازی چراغ خودرو باعث شفاف شدن کریستال های چراغ خودرو میشود. آرکا صنعت تیوان قصد دارد به شما دستگاه رفع ماتی و شفاف سازی چرا ... ...

29,350,000 ریال

دستگاه رفع ماتی و شفاف سازی چراغ خودرو 600 سی سی

دستگاه رفع ماتی و شفاف سازی چراغ خودرو باعث شفاف شدن کریستال های چراغ خودرو میشود. آرکا صنعت تیوان قصد دارد به شما دستگاه رفع ماتی و شفاف سازی چرا ... ...

24,570,000 ریال

مایع رفع ماتی و شفاف سازی چراغ خودرو 600 سی سی

مایع رفع ماتی و شفاف سازی چراغ خودرو باعث عبور نور مناسب میشود. آرکا صنعت تیوان قصد دارد به شما مایع رفع ماتی و شفاف سازی چراغ خودرویی معرفی کند ک ... ...

9,750,000 ریال

مایع رفع ماتی و شفاف سازی چراغ خودرو 4 لیتری

مایع رفع ماتی و شفاف سازی چراغ خودرو باعث شفاف شدن کریستال های چراغ میشود. آرکا صنعت تیوان قصد دارد به شما مایع رفع ماتی و شفاف سازی چراغ خودرویی ... ...

54,280,000 ریال

مایع رفع ماتی و شفاف سازی چراغ خودرو 10 لیتری

مایع رفع ماتی و شفاف سازی چراغ خودرو باعث شفاف شدن کریستال های چراغ میشود. آرکا صنعت تیوان قصد دارد به شما مایع رفع ماتی و شفاف سازی چراغ خودرویی ... ...

127,980,000 ریال

مایع رفع ماتی و شفاف سازی چراغ خودرو 20 لیتری

مایع رفع ماتی و شفاف سازی چراغ خودرو باعث شفاف شدن کریستال های چراغ میشود. آرکا صنعت تیوان قصد دارد به شما مایع رفع ماتی و شفاف سازی چراغ خودرویی ... ...

245,700,000 ریال

الکترود PP پلی پروپیلن مشکی ضخیم

الکترود PP پلی پروپیلن مشکی ضخیم کد PRP-3002 پلاستیک PP جزء پرمصرف ترین و راحت ترین ترموپلاست ها برای جوشکاری پلاستیک است. لازم به ذکر است که تما ... ...

2,450,000 ریال

الکترود PP پلی پروپیلن مشکی نازک

الکترود PP پلی پروپیلن مشکی نازک کد PRP-3001 پلاستیک PP جزء پرمصرف ترین و راحت ترین ترموپلاست ها برای جوشکاری پلاستیک است. لازم به ذکر است که تما ... ...

2,450,000 ریال

الکترود PP پلی پروپیلن مشکی اسلیم

الکترود PP پلی پروپیلن مشکی اسلیم کد PRP-3003 پلاستیک PP جزء پرمصرف ترین و راحت ترین ترموپلاست ها برای جوشکاری پلاستیک است. لازم به ذکر است که تم ... ...

3,400,000 ریال

الکترود PP پلی پروپیلن سفید ضخیم

الکترود PP پلی پروپیلن سفید ضخیم کد PRP-4002 پلاستیک PP جزء پرمصرف ترین و راحت ترین ترموپلاست ها برای جوشکاری پلاستیک است. لازم به ذکر است که تما ... ...

2,450,000 ریال

الکترود PP پلی پروپیلن سفید نازک

الکترود PP پلی پروپیلن سفید نازک کد PRP-4001 پلاستیک PP جزء پرمصرف ترین و راحت ترین ترموپلاست ها برای جوشکاری پلاستیک است. لازم به ذکر است که تما ... ...

2,450,000 ریال

الکترود PP پلی پروپیلن بژ ضخیم

الکترود PP پلی پروپیلن بژ ضخیم کد PRP-1002 پلاستیک PP جزء پرمصرف ترین و راحت ترین ترموپلاست ها برای جوشکاری پلاستیک است. لازم به ذکر است که تمامی ... ...

2,450,000 ریال

الکترود S (ABS/PC-PBT) مشکی ضخیم

الکترود ( ABS/PC/PBT) S مشکی ضخیم کد PRS-7002 الکترود جوش پلاستیک S (استایرن) به عنوان الکترود پلاستیک که فرموله شده است و الکترود مادر است که توس ... ...

2,450,000 ریال

الکترود S (ABS/PC-PBT) مشکی نازک

الکترود ( ABS/PC/PBT) S مشکی نازک کد PRS-7001 الکترود جوش پلاستیک S (استایرن) به عنوان الکترود پلاستیک که فرموله شده است و الکترود مادر است که توس ... ...

2,450,000 ریال

الکترود S اسلیم

الکترود ( ABS/PC/PBT) S مشکی اسلیم الکترود جوش پلاستیک S (استایرن) به عنوان الکترود پلاستیک که فرموله شده است و الکترود مادر است که توسط پرولکترو ... ...

3,400,000 ریال

الکترود (ABS/PC/PBT) S سفید ضخیم

الکترود ( ABS/PC/PBT) S سفید ضخیم کد PRS-7004 الکترود جوش پلاستیک S (استایرن) به عنوان الکترود پلاستیک که فرموله شده است و الکترود مادر است که توس ... ...

2,450,000 ریال

الکترود (ABS/PC/PBT) S سفید نازک

الکترود ( ABS/PC/PBT) S سفید نازک کد PRS-7003 الکترود جوش پلاستیک S (استایرن) به عنوان الکترود پلاستیک که فرموله شده است و الکترود مادر است که توس ... ...

2,450,000 ریال

الکترود PE پلی اتیلن مشکی ضخیم

الکترود PE پلی اتیلن مشکی ضخیم کد PRE-2002 پلاستیک پلی اتیلن یکی از ترموپلاست های رایج است که امروزه خیلی قابل استفاده هستند و ساختار آنها نرم است ... ...

2,450,000 ریال

الکترود PE پلی اتیلن مشکی نازک

الکترود PE پلی اتیلن مشکی نازک کد PRE-2001 پلاستیک پلی اتیلن یکی از ترموپلاست های رایج است که امروزه خیلی قابل استفاده هستند و ساختار آنها نرم است ... ...

2,450,000 ریال

الکترود PE پلی اتیلن سفید ضخیم

الکترود PE پلی اتیلن سفید ضخیم کد PRE-6002 پلاستیک پلی اتیلن یکی از ترموپلاست های رایج است که امروزه خیلی قابل استفاده هستند و ساختار آنها نرم است ... ...

2,450,000 ریال

الکترود PE پلی اتیلن سفید نازک

الکترود PE پلی اتیلن سفید ضخیم کد PRE-6001 پلاستیک پلی اتیلن یکی از ترموپلاست های رایج است که امروزه خیلی قابل استفاده هستند و ساختار آنها نرم است ... ...

2,450,000 ریال

الکترود PE پلی اتیلن آبی

الکترود PE پلی اتیلن آبی ضخیم کدPRE-9002 کاربرد الکترود جوشکاری پلاستیک نوع PE معمولا در مخازن آب و مخازن سوخت میباشد. منتها کلیه الکترود های جوش ... ...

2,450,000 ریال

الکترود PA پلی آمید مشکی ضخیم

الکترود PA پلی آمید مشکی ضخیم کد PRA-5002 با توجه به اینکه که کلیه الکترودهایجوش پلاستیک پرولکترو که توسط شرکت آرکا صنعت تیوان عرضه میگردد دارای ق ... ...

2,450,000 ریال

الکترود PA پلی آمید مشکی نازک

الکترود PA پلی آمید مشکی ضخیم کد PRA-5001 با توجه به اینکه که کلیه الکترودهایجوش پلاستیک پرولکترو که توسط شرکت آرکا صنعت تیوان عرضه میگردد دارای ق ... ...

2,450,000 ریال

الکترود POM پلی اکسی متیلن سفید نازک

الکترود POM پلی اکسی متیلن سفید نازک کد PRO-8001 با توجه به اینکه که کلیه الکترودهایجوش پلاستیک پرولکترو که توسط شرکت آرکا صنعت تیوان عرضه میگردد ... ...

3,350,000 ریال

الکترود ASA آکریلونیتریل استایرن آکریلات مشکی نازک

الکترود ASA آکریلونیتریل استایرن آکریلات مشکی نازک کد PRO-8002 با توجه به اینکه که کلیه الکترودهایجوش پلاستیک پرولکترو که توسط شرکت آرکا صنعت تی ... ...

3,350,000 ریال

چسب دوقلو PUR-FAST

برای اکثرپلاستیک هایی که در خودرو بکار میرود الکترودهای مخصوصی تولید شده است اما برای یکسری محدود از پلاستیک ها خیر اما به این معنا نیست که راهکاری ... ...

9,840,000 ریال

پایه رادیاتور آب و توربو خودرو

در قسمت پایین رادیاتور ۲عدد پایه هست که در حین نصب رادیاتور کار تنظیم آن را به عهده دارد . در مدلهای مختلفی هستند پایه ها و نصبت به رادیاتور انتخا ... ...

2,650,000 ریال

پایه نگهدارنده سشوار جوشکاری

پایه نگهدارنده دستگاه جوش پلاستیک پرولکترو PROLEKTRO یکی از نکات مهم هنگام کار با سشوارهای صنعتی مانند سشوار جوشکاری پلاستیک پرولکتروPROLEKTRO ، ج ... ...

8,900,000 ریال

گیره کمکی جوشکاری

گیره کمکی برای جوشکاری پلاستیک گیره های کمکی برای جوش پلاستیک در مجموعه آرکا صنعت تیوان هست که دارای دو مدل : لبه باز و لبه بسته هست که کارایی خیل ... ...

19,400,000 ریال

نازل جوشکاری پرولکترو PRN-8001

نازل جوشکاری پرولکترو 5.5 تا 6.0 میلی متر با توجه به اهمیت کنترل حرارت اعمال شده بر روی قطعات پلاستیکی باید از نازلی مخصوص استفاده گردد. نازل دست ... ...

21,060,000 ریال

المنت حرارتی 1550W

المنت حرارتی (سرامیکی) دستگاه های ما به المنت های حرارتی سرامیکی مجهز هستند. این المنت ها دارای یک ، دوشاخه سوکتی می باشند. المنت حرارتی PRR-B1 ... ...

27,300,000 ریال

المنت حرارتی 900W

المنت حرارتی (سرامیکی) دستگاه های ما به المنت های حرارتی سرامیکی مجهز هستند. این المنت ها دارای یک ، دوشاخه سوکتی می باشند. که محصول پرولکترو ترک ... ...

29,640,000 ریال

عایق المنت

عایق المنت یا میکا (Mica Tube) : تیو میکا یک عایق حرارتی است که المنت حرارتی را در جای خود ثابت کرده و با تمرکز کردن حرارت در یک جهت، از پخش شدن ... ...

7,560,000 ریال

سمباده چتری جوشکاری پرولکترو

بعد از جوشکاری نیاز به پرداخت هست ، این پرداخت در سه مرحله انجام میشود : اولین مرحله به قطعه سنگ فرز زده میشود ( وقتی شکستگی افقی یا عمودی باشد جو ... ...

1,380,000 ریال

AST1 , کلیه حقوق محفوظ است.
برنامه نویسی و طراحی سایت توسط اکسیر.
Top