برگزاری جلسه معارفه شرکت...

برگزاری جلسه معارفه شرکت و از رونمایی دستگاه های برند پرولکترو با حضور افتخاری محترم اتحادیه تعمیرکاران کرج و جمعی از متخصصین و نخبگان این صنف .

تغییر قیمت

همکاران ، همراهان و نمایندگان محترم پرولکترو: با توجه به نوسانات ارزی و هزینه های جاری ، علی رغم میل باطنی شرکت آرکا صنعت تیوان مجبور به تغییر قیمت م ...
AST1 , کلیه حقوق محفوظ است.
برنامه نویسی و طراحی سایت توسط اکسیر.
Top