Skip Navigation Linksآرکا صنعت تیوان > صفحه اصلی > ویدیوها

قطعه سازی فلاپ پلاک

دراین ویدئو بدلیل

عدم وجود فلاپ مورد نیاز از یک فلاپ دیگر که داراری پنج شیار است استفاده میکنیم ، که سه شیار اضافی را با الکترود S پُر میکنیم . این یکی دیگر از قابلیتهای الکترودهاست ، یعنی قابلیت قطعه سازی . شما نیز میتوانید در قسمتهای مورد نیاز عمل قطعه سازی یا پُر کردن شیارها و یا در صورت عدم وجود قطعه مورد نیاز از این روش استفاده کنیم .

AST1 , کلیه حقوق محفوظ است.
برنامه نویسی و طراحی سایت توسط اکسیر.
Top